<<<назад

Публічний договір (оферта)

про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi

Даний документ відповідно до Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (далі - «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай.Ті.Ен.Ті.» далі за текстом - «Провайдер».

Згідно з ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття перерахованих нижче умов шляхом оплати Послуг відповідні особи, визначаються як - «Користувач».

У зв'язку з вищесказаним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, у випадку якщо ви не згодні з умовами або будь-яким з його пунктів Провайдер пропонує вам відмовитись від отримання Послуг. При необхідності ТОВ «Ай.Ті.Ен.Ті.» так само може укласти документально оформлений Договір з підписами і печатками.

 1. 1.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Оферта - пропозиція Провайдера, адресована Користувачеві відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi на умовах, які містяться в публічній оферті.

1.2. Договір - договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi, укладений на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем (далі по тексту - Договір).

1.3. Послуга - послуга бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi, що надається Провайдером Користувачеві (далі по тексту - Послуга).

1.4. Технологія Wi-Fi - один з форматів передачі цифрових даних по радіоканалах, який забезпечує безпроводове підключення обладнання до мережі Інтернет.

1.5. Акцепт - повне  прийняття умов публічної оферти Користувачем.

1.6. Особовий рахунок - рахунок в білінговій системі Провайдера, на якому фіксуються платежі Користувача та суми коштів, утримані (списані) з даних платежів як оплата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор - «Код абонента».

1.7. Користувач - будь-яка особа, яка уклала з Провайдером Договір на умовах, які містяться в публічній оферті.

1.8. Устаткування Користувача - електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон та ін.), який  підтримує технологію безпроводової передачі даних Wi-Fi за стандартами IEEE 802.11b/g/n.

1.9. Точка доступу - обладнання, призначене для надання бездротового доступу до мережі Інтернет в аеропортах, вокзалах, готелях та інших місцях.

1.10. Зона дії послуги - географічна зона впевненого прийому радіосигналу безпроводової  мережі Wi-Fi Провайдера.

1.11. Web-cайт Провайдера - WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. Web-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою http://wifi.in.ua/

1.12. Особистий кабінет - розділ на Web-сайті Провайдера, який містить Код абонента, інструмент для поповнення рахунку в режимі он-лайн, інформацію про проведені транзакції за рік, поточний стан його Особового рахунку та іншу інформацію.

 1. 2.  ПРЕДМЕТ

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Користувачу Послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi на умовах публічної оферти відповідно до чинного законодавства України.

 1. 3.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.Всіправа та обов'язки від імені Провайдера покладені на ТОВ «Ай.Ті.Ен.Ті.».

3.2. Дійсна публічна оферта адресована всім Користувачам, які бажають скористатися Послугою і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється перебування Користувача в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Користувача та програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення і устаткування Користувач здійснює самостійно.

3.3. Публічна оферта є публічною пропозицією Провайдера укласти Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi.

3.4. Термін дії умов Публічної оферти не обмежений.

3.5. Всі зміни та доповнення до Публічної оферти опубліковуються на Web-сайті Провайдера.

3.6. Всі умови Публічної оферти є обов'язковими як для Користувача, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Публічної оферти.

 1. 4.  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi укладається шляхом акцепту Користувача дійсної Публічної оферти, який містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами і без вказівки Користувача.

4.2. Повним акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Користувачем, перерахування грошової суми за Послугу з використанням платіжних засобів платіжних систем.

4.3. Момент акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений у п.4.2, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу згідно із статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. Користувач, який перерахував кошти за Послугу з використанням платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..) вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами дійсної Публічної оферти.

4.5. Договір діє з моменту здійснення Користувачем акцепту Публічної оферти в порядку, згідно п. 4.2.

 1. 5.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Для отримання Послуги Користувачеві необхідно мати пристрій, що має Wi-Fi інтерфейс (смартфон, ноутбук, планшет, електронна книга і т.п.). При наявності пристрою, що не підтримує Wi-Fi, необхідно мати зовнішній адаптер Wi-Fi.

5.2. На своєму пристрої, зі списку доступних безпроводових мереж, Користувач вибирає мережу з ім'ям www.wifi.in.ua

5.3. Обладнання користувача для отримання Послуги спеціального налаштування не вимагає. Підключення до безпроводової мережі здійснюється у відповідності зі стандартною процедурою підключення до безпроводових мереж для кожного типу пристрою.

 1. 6.  ОПЛАТА ПОСЛУГИ

6.1. Послуга може надаватися у двох режимах:

6.2. Безкоштовно, з обмеженням швидкості до 1024 кбіт / с з демонстрацією рекламних сторінок - даний режим доступний відразу після підключення до бездротової мережі www.wifi.in.ua  і запуску браузера.

6.3. Платно, без обмеження швидкості та реклами - для цього Користувач повинен зареєструватися в системі, поповнити особовий рахунок будь-яким доступним способом (через платіжні термінали, пластиковими картами, через систему моментальних Інтернет - розрахунків).

6.4. Тарифи на зняття обмежень вибираються Користувачем самостійно в Особистому кабінеті, після проходження реєстрації.

6.5. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають збори й податки, які діють на території України.

6.6.Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.
6.7. Оплата Послуги здійснюється за тарифами, які діють на момент надання Послуги.

 

 1. 7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПРОВАЙДЕРА

7.1. Провайдер зобов'язується розміщувати на Web-сайті актуальну інформацію, необхідну Користувачеві для отримання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та / або доповнення умов дійсної публічної оферти й про зміну тарифів на Послугу і т.д.)

7.2. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні та організаційні заходи для забезпечення конфіденційної інформації, одержуваної або відправленої  Користувачем. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Користувачем, забезпечується винятково відповідно до законодавства України.

7.3. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Користувача.
7.4. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог діючих нормативних документів.

7.5. Провайдер має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в будь-які пункти цієї Публічної оферти, а також змінювати тарифи на  Послугу з попереднім оповіщенням Користувача через Web-сайт Провайдера не менш ніж за 10 (десять) днів до дати вступу змін в силу.

7.6. Провайдер має право з метою ремонту устаткування ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові та позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім оповіщенням Користувача шляхом розміщення інформації про запланований  строк і тривалість перерви на Web-сайті Провайдера.

7.7. Провайдер має право відслідковувати інформацію, яка приймається і виходить в процесі користування Послугою та розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера та  інших користувачів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству.

7.8. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Користувача до Послуги у випадку порушення Користувачем положень у п. 7.4. даної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Користувачем доступу до мережі Інтернет.

 

 1. 8. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач повинен самостійно налаштувати устаткування, необхідне для користування Послугою.
8.2. Користувач зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших користувачів і не порушувати їхні права.
8.3. Користувач зобов'язується самостійно і регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги.

8.4. При користуванні Послугою Користувачеві забороняється:
- використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам;
- використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам);
- без дозволу володаря посилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами;

- відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання і володіння, якій суперечитиме українському або міжнародному законодавству;
- використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, які принижують людську гідність, пропагують насильство або екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські або шахрайські цілі;
- здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їх роботі.

 

 1. 9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

9.1. Провайдер має право припинити доступ Користувача до Послуги, якщо Користувач притягнутий або бере участь в діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила і норми користування Послугою, викладені в даній Публічній оферті, або такими, що порушують вимоги Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» № 295 від 11.04.2012 р.; Закон України "Про телекомунікації " та інше законодавство України.

9.2. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальність за оповіщення або не оповіщення будь-яких третіх осіб про позбавлення Користувача доступу до Послуги та за можливі наслідки, які можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

 

 1. 10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ

10.1. Претензії пред'являються Користувачем в письмовому вигляді та підлягають реєстрації у встановленому в Провайдера порядку.
10.2. Розгляд претензій здійснюється у встановлений законодавством термін.

 1. 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Провайдер не несе відповідальності:
- за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Користувачем через мережу Інтернет;

- за будь-які витрати або збиток, які прямо чи побічно виникли в результаті самостійного одержання Користувачем інформації та послуг через мережу Інтернет;
- за збиток, що виник внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до ресурсів Користувача;
- за збиток, нанесений Користувачеві в результаті дії програмних продуктів, отриманих Користувачем за допомогою Послуги;

- за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в результаті використання або неможливості використання Послуги.

 

11.3. Провайдер не гарантує:
-  можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;
-  абсолютну безперебійність доступу до Послуги;

11.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них відносяться стихійні явища (землетрус, повінь, тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи уповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження і т.п.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

 1. 12. АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай.Ті.Ен.Ті.»
Aдреса: 03680, м. Київ, бул. І.Лепсе, 4
Р / с 26000001370526 в ПАТ «ОТП Банк» м. Київ
МФО: 300528; ЭДРПОУ: 33944072
ІПН: 339440726570
Тел. (044) 351-10-11; Факс: (044) 351-10-03

www.wifi.in.ua

1.10.2012 р.

<<<назад